Понеділок, 19.11.2018, 08:46
Вітаю Вас Гість | RSS

      

       Головна Мій профіль Вихід

       Вхід

Меню сайту
Наше опитування
Чи бажаєте Ви навчатись у нашому коледжі?
Всього відповідей: 1140
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Програма з біології для вступних іспитів

Програма з біології для вступних іспитів
(база 11 класів)

Біологія рослин

Рослинний світ – складова частина природи, його різноманітність. Ботаніка – наука про  рослинний світ. Роль рослин у природі, значення в житті людини, господарстві.
 Корінь і його функції. Види коренів. Типи (стрижнева і мичкувата) кореневих систем та їх утворення. Зовнішня і внутрішня будова кореня. Зони кореня. Ріст кореня.
Добрива. Ґрунт, його значення для життя рослин. Видозміни коренів.
 Брунька – зачатковий пагін, її будова. Бруньки листкові та квіткові. Їх будова та роз-ташування на стеблі.
Ріст стебла в довжину, галуження. Внутрішня будова стебла деревної породи у зв’язку з його функціями. Ріст стебла в товщину. Утворення річних кілець.
Видозмінені пагони: кореневище, бульба, цибулина. Їх будова. Біологічне 
та народногосподарське значення.
Зовнішня будова листка. Жилкування. Листки прості і складні. Розміщення листків на стеблі.
Квітка – орган насіннєвого розмноження рослин. Будова оцвітини,  тичинки, маточки. Квітки одно -, двостатеві. Одно-та дводомні рослини.
Суцвіття та їх біологічне значення. Запилення. Штучне запилення. Подвійне заплід-нення у рослин.
Значення квітки, насіння та плоду в природі і житті людини.
Клас дводольні рослини. Родини:  хрестоцвіті (капустяні), розоцвіті, бобові, пасльоно-ві, складноцвітні (айстрові).
Клас однодольні рослини. Рослини лілійні, злакові. Характерні ознаки рослин, їх біо-логічні особливості та народногосподарське значення.
Будова і розмноження голонасінних (на прикладі сосни). Різноманітність хвойних, їх значення в природі, народному господарстві.
Папороті. Хвощі. Плауни. Будова і розмноження, їх роль у природі і житті людини.
Будова і розмноження мохів (на прикладі зозулиного льону). Сфагнум. Утворення то-рфу.
Будова і життєдіяльність одноклітинних (на прикладі хламідомонади) і нитчастих (на прикладі улотрикса) водоростей.
Прокаріоти. Будова і життєдіяльність бактерій в повітрі, ґрунті, воді, живих організ-мах. Роль бактерій в природі, медицині, сільському господарстві і промисловості.
Загальна характеристика грибів. Шапкові гриби, їх будова, живлення,  симбіоз з рос-линами. Цільові гриби.

Біологія тварин

Одноклітинні тварини. Загальна характеристика одноклітинних, особливості їх будови і життєдіяльності.
Амеба. Пересування, живлення, дихання, виділення. Розмноження. Утворення цисти.
Євглена зелена. Особливості живлення.
Інфузорія-туфелька. Будова, основні процеси життєдіяльності. Подразливість.
Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Гідра. Зовнішня і внутрішня бу-дова.
Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості будови і життєдіяльності на прикладі план арії білої.
Круглі черви. Загальна характеристика типу. Аскарида людська, її будова та життєдія-льність.
Кільчасті черви. Загальна характеристика типу. Зовнішня і внутрішня будова та жит-тєдіяльність дощового черв’яка.
Молюски. Загальна характеристика типу. Ставковик великий. Беззубка. Зовнішня та внутрішня їх будова та особливості життєдіяльності.
Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність. Поділ на класи.
Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови і життєдіяльності ра-ка річкового. Розмноження.
Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови та життєдіяльності павука-хрестовика.
Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості будови і процесів життєдіяльно-сті комах (на прикладі хруща травневого). Розмноження.
Риби. Загальна характеристика групи, поділ на класи хрящових і костистих. Особливості зовнішньої будови риби на прикладі окуня річкового.
Земноводні. Характеристика класу, класифікація. Жаба. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності.
Плазуни. Загальна характеристика класу. Ящірка прудка. Особливості її будови і про-цесів її життєдіяльності. Різноманітність сучасних плазунів. Їх практичне значення.
Птахи. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності птахів на прикладі голуба.
Ссавці. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності на прикладі собаки  свійської. Різноманітність ссавців.

Біологія людини

 Анатомія, фізіологія і гігієна людини – наука, що вивчає будову і функції людини і умови збереження її здоров’я. Гігієнічні аспекти оточуючого середовища.
Загальне знайомство з організмом людини (органи і системи органів). Елементарні ві-домості про будову і розмноження клітин.
Короткі відомості про будову і функції тканини. Тканини (епітеліальні, сполучні, м’язові і нервові).
Значення опорно-рухової системи. Будова скелету людини. З’єднання кісток: рухоме, нерухоме, напіврухоме. Суглоби. 
Склад, будова  (мікроскопічна) і ріст кісток в товщину.
М’язи, їх будова і функції. Нервова регуляція діяльності м’язів. Рухи в суглобах. Реф-лекторна дуга. Робота м’язів. Вплив ритму і навантаження на роботу м’язів. Втома м’язів. 
Значення фізичних вправ для фізичного формування скелету і м’язів. Попередження викривлення хребта і розвиток плоскостопості.
Внутрішнє середовище організму: кров, тканина, рідина, лімфа. Відносна постійність внутрішнього середовища.
Склад крові: плазма, ферментні елементи. Групи крові. Значення переливання крові. Звертання крові як захисна реакція. 
Еритроцити і лейкоцити. Їх будова та функції. Недокрів’я. Вчення І.І. Мечнікова про захист власної крові. Боротьба з епідеміями. Імунітет.
Органи кровообігу: серце і судини (артерії, капіляри, вени). Велике та мале коло кро-вообігу.
Серце, його будова і робота. Автономія серця. Поняття про нервову та гуморальну ре-гуляцію діяльності серця.
Рух крові по судинам. Пульс. Кров’яний тиск. Гігієна серцево-судинної системи. 
Значення дихання. Органи дихання, їх будова та функції. Голосовий   апарат. 
Газообмін в легенях та тканинах. Дихальні рухи. Поняття про життєву ємкість легень.
Поняття про нервову і гуморальну регуляцію дихання. Гігієна дихання.
Поживні речовини і харчові продукти. Травлення, ферменти і їх роль в травленні. Бу-дова органів травлення. Травлення в ротовій порожнині. Ковтання.
Робота І. Павлова про вчення діяльності слинних залоз. Травлення в шлунку. Поняття про нервово-гуморальну регуляцію шлункового соковиділення. Робота І. Павлова про вивчення травлення в шлунку.
Печінка. Підшлункова залоза, їх роль в травленні. Зміни поживних речовин в кишечнику. Всмоктування. Гігієна харчування.
Водно-сольовий, білковий, жировий і вуглеводний обмін. Розклад і окиснення органічних речовин в клітинах. Ферменти.
Асиміляція і дисиміляція – дві сторони єдиного процесу обміну речовин. Обмін речо-вин між організмом і оточуючим середовищем. 
Норми харчування. Значення правильного харчування. Вітаміни і їх значення для ор-ганізму.
Органи сечовиділення. Функції нирок. Значення виділення продуктів обміну речовин.
Будова і функції шкіри. Роль шкіри в регуляції тепловіддачі.
Загартування організму. Гігієна шкіри і одягу.
Значення нервової системи. Будова та функції спинного і відділів головного мозку: довгастого, середнього, проміжного мозочка.
Поняття про вегетативну нервову систему. Великі півкулі головного мозку. Значення кори великих півкуль.
Поняття про аналізатори. Значення органів відчуття.
Будова та функції органу зору. Гігієна зору.
Будова та функції органу слуху.
Безумовні і умовні рефлекси. Утворення і біологічне значення умовних рефлексів.
Гальмування умовних рефлексів. Роль І.М. Сєченова, І.П. Павлова в створенні вчення про вищу нервову діяльність, її суть. Значення слова.  Поняття про свідомість і мислення людини, як функцій вищих відділів головного мозку.
Гігієна фізичної та розумової праці. Режим праці та відпочинку. Сон, його значення.
Шкідливий вплив куріння і вживання спиртних напоїв на нервову систему.
Значення залоз внутрішньої секреції. Поняття про гормони. Роль гормональної регуля-ції в організмі людини.
Відтворення організмів. Статеві залози і статеві клітини. Запліднення. Розвиток зарод-ку людини. Особливості розвитку дитячого і юнацького організму

Загальна біологія

Загальна біологія – предмет про основні закономірності життєвих явищ. Значення біо-логії для медицини, сільського господарства та інших галузей народного господарства.
Короткі відомості про додарвіновський період розвитку біології. Основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна. Значення теорії для розвитку природознавства.
Критерії виду. Популяція. Одиниця виду і еволюції. Поняття сорту рослин і породи тварин.
Рушійні сили еволюції: спадковість, боротьба та існування, мінливість, природній добір. Ведуча роль природного добору в еволюції.
Штучний добір і спадкова мінливість – основа виведення порід домашніх тварин і сор-тів культурних рослин. Створення нових високопродуктивних 
порід тварин і сортів рослин.
Пристосованість організмів (рослин і тварин) і її відповідність. Багато чисельність ви-дів.
Докази еволюції органічного світу. Ароморфоз. Ідіоадаптація. Співвідношення різних напрямків еволюції. Біологічний прогрес і регрес.
Основні ароморфози в еволюції органічного світу. Вплив діяльності людини на багато чисельність видів, природні співтовариства, їх охорона.
Ч. Дарвін про походження людини від тварини. Рушійні сили антропогенезу: соціальні і біологічні фактори. Закони суспільного життя в соціальній прогресії людства.
Найдавніші, стародавні і викопні люди сучасного типу. Людські раси походження і єдність. Антинаучна, реакційна суть соціального дарвінізму і расизму.
Предмет і задачі екології. Екологічні фактори. Діяльність людини як екологічний фактор. Комплексна дія факторів на організм.
Фотоперіодизм. Вид, екологічна характеристика. Раціональне використання видів. Збереження різновидності виду.
 Популяція. Фактори, які викликають зміни чисельності популяцій, способи її регулю-вання.
Біогеоценоз. Взаємозв’язки популяцій в біогеоценозі. Ланцюги живлення. Правило екологічної піраміди. Саморегуляція. Зміни біогеоценозів.
Агроценози. Підвищення продуктивності агроценозів на основі меліорації земель. Запровадження нових технологій вирощування рослин. Охорона біогеоценозів.
Біосфера, її межі. Біомаса поверхні суші. Світовий океан, ґрунти. Живі речовини, їх га-зова, концентраційна, окисна і відновна функції
Круговорот речовин і перетворення енергії в біосфері.
Основні положення клітинної теорії. Клітинна структура і функціональна одиниця живого. Будова і функції ядра, цитоплазми і її основних органів. Особливості будови клітини прокаріот, еукаріот.
Вміст хімічних елементів в клітині. Вода та інші неорганічні речовини, їх роль в жит-тєдіяльності клітини.
Органічні речовини: ліпіди, АТФ, біополімери (білки, вуглеводи, нуклеїнові кислоти), їх роль в клітині.
Енергетичний обмін в клітині, його суть. Значення АТФ в енергетичному обміні.
Пластичний обмін. Фотосинтез. Шляхи підвищення продуктивності сільськогосподар-ських речовин. Біосинтез білка. Код ДНК.
Віруси, особливості їх будови і життєдіяльності.
Предмет, задачі і методи генетики. Генетика статі. Хромосомна теорія  успадкування. Значення генетики для медицини і охорона здоров’я. Шкідливість нікотину, алкоголю та інших наркотичних речовин на спадковість людини.
Підготовка клітин до поділу. Подвоєння молекули ДНК. Поділ клітин та його значен-ня. Мітоз.
Селекція тварин. Типи схрещування і методи розведення. Метод аналізу спадкових, господарсько-цінних ознак у тварин-плідників. Віддалена гібридизація домашніх тварин.
Виникнення життя на Землі.
Селекція рослин. Основні методи селекції: гібридизація і штучний добір. Роль штуч-ного добору в селекції. Самозапилення рослин. Гетерозис. Поліплоїдія і віддалена гібридизація. Досягнення селекції рослин.
Моно і дигібридне схрещування. Закони спадковості встановленні Г. Менделем. Домі-нантні та рецесивні ознаки схрещення. Гомозигота і гетерозигота.
Задачі сучасної селекції. М.І. Вавілов про походження культурних рослин. Значення вихідного матеріалу для селекції.
Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості.
Зміст хімічних елементів в клітині. Вода та інші неорганічні речовини. Їх роль в жит-тєдіяльності клітини.
Мутації, їх причини. Експериментальне отримання мутацій. Мутації, як матеріал для штучного добору. Забруднення природного середовища та його недоліки.
Статеве і безстатеве розмноження. Статеві клітини. Мейоз. Розвиток яйцеклітини, спе-рматозоїдів. Запліднення.
Біосфера в період науково-технічного прогресу і здоров’я людини. Проблеми оточуючого середовища: захист від забруднення, збереження еталонів і пам’яток природи, біогеоценозів, ландшафтів.

Література:

1. М.Е.Кучеренко. Загальна біологія. Підручник для 10-11 кл. К., Ґенеза, 
2000.
2. М.Н.Шабатура. Біологія людини. Підручник для 8-9 кл. К., Ґенеза, 1997.
3. Ю.Г. Вервес Зоологія. Підручник для 7 кл. К., Ґенеза, 1996.
4. С.С. Морозик. Біологія. Підручник для 6 кл. К., Ґенеза, 1996.
5. В.А. Мотузний. Біологія. Довідник. К., Вища школа, 1986.
6. В.А. Корчагіна. Ботаніка. Підручник для 5-6 кл. М., Просвещение, 1984.
7. В.І. Полянський. Загальна біологія. Підручник для 9-10 кл. К., Радянська
школа, 1983. Вхід на сайт
Пошук
ІНФОРМАЦІЯ
Календар
«  Листопад 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Copyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтів - uCoz