П`ятниця, 05.03.2021, 05:53
Вітаю Вас Гість | RSS
      

Меню сайту
Наше опитування
Чи бажаєте Ви навчатись у нашому коледжі?
Всього відповідей: 1243
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Дошкільна освіта

 

 Програма з біології для вступних іспитів     (база 9 класів)

 

Біологія рослин

Рослинний світ - складова частина природи, його різноманітність. Ботаніка - наука про рослинний світ. Роль рослин у природі, значення в житті людини, господарстві. Корінь і його функції. Види коренів. Типи (стрижнева і мичкувата) кореневих систем та їх утворення. Зовнішня і внутрішня будова кореня. Зони кореня. Ріст кореня. Добрива. Ґрунт, його значення для життя рослин. Видозміни коренів.

Брунька - зачатковий пагін, її будова. Бруньки листкові та квіткові. їх будова та розташування на стеблі.

Ріст стебла в довжину, галуження. Внутрішня будова стебла деревної породи у зв'язку з його функціями. Ріст стебла в товщину. Утворення річних кілець. Видозмінені пагони: кореневище, бульба, цибулина. їх будова. Біологічне та народногосподарське значення.

Зовнішня будова листка. Жилкування. Листки прості і складні. Розміщення листків на стеблі. Квітка - орган насіннєвого розмноження рослин. Будова оцвітини, тичинки, маточки. Квітки одно -, двостатеві. Одно-та дводомні рослини.

Суцвіття та їх біологічне значення. Запилення. Штучне запилення. Подвійне запліднення у рослин.

Значення квітки, насіння та плоду в природі і житті людини.

Клас дводольні рослини. Родини: хрестоцвіті (капустяні), розоцвіті, бобові, пасльонові, складноцвітні (айстрові).

Клас однодольні рослини. Рослини лілійні, злакові. Характерні ознаки рослин, їх біологічні особливості та народногосподарське значення.

Будова і розмноження голонасінних (на прикладі сосни). Різноманітність хвойних, їх значення в природі, народному господарстві.

Папороті. Хвощі. Плауни. Будова і розмноження, їх роль у природі і житті людини. Будова і розмноження мохів (на прикладі зозулиного льону). Сфагнум. Утворення торфу. Будова і життєдіяльність одноклітинних (на прикладі хламідомонади) і нитчастих (на прикладі улотрикса) водоростей.

Прокаріоти. Будова і життєдіяльність бактерій в повітрі, ґрунті, воді, живих організмах. Роль бактерій в природі, медицині, сільському господарстві і промисловості.

Загальна характеристика грибів. Шапкові гриби, їх будова, живлення, симбіоз з рослинами. Цільові гриби.

 

Біологія тварин

 

Одноклітинні тварини. Загальна характеристика одноклітинних, особливості їх будови і життєдіяльності.

Амеба. Пересування, живлення, дихання, виділення. Розмноження. Утворення цисти. Євглена зелена. Особливості живлення.

Інфузорія-туфелька. Будова, основні процеси життєдіяльності. Подразливість. Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Гідра. Зовнішня і внутрішня будова. Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості будови і життєдіяльності на прикладі план арії білої.

Круглі черви. Загальна характеристика типу. Аскарида людська, її будова та життєдіяльність. Кільчасті черви. Загальна характеристика типу. Зовнішня і внутрішня будова та життєдіяль­ність дощового черв'яка.

Молюски. Загальна характеристика типу. Ставковик великий. Беззубка. Зовнішня та внутрішня їх будова та особливості життєдіяльності.

Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність. Поділ на класи.

Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови і життєдіяльності рака

річкового. Розмноження.

Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови та життєдіяльності павука-хрестовика.

Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості будови і процесів життєдіяльності комах (на прикладі хруща травневого). Розмноження.

Риби. Загальна характеристика групи, поділ на класи хрящових і костистих. Особливості зовнішньої будови риби на прикладі окуня річкового.

Земноводні. Характеристика класу, класифікація. Жаба. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності.

Плазуни. Загальна характеристика класу. Ящірка прудка. Особливості її будови і процесів її життєдіяльності. Різноманітність сучасних плазунів. їх практичне значення. Птахи. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності птахів на прикладі голуба. Різноманітність  ссавців.

 

БІОЛОГІЯ людини

 

Анатомія, фізіологія і гігієна людини - наука, що вивчає будову і функції людини і умови збереження її здоров'я. Гігієнічні аспекти оточуючого середовища.

Загальне знайомство з організмом людини (органи і системи органів). Елементарні відомості про будову і розмноження клітин.

Короткі відомості про будову і функції тканини. Тканини (епітеліальні, сполучні, м'язові і нервові).

Значення опорно-рухової системи. Будова скелету людини. З'єднання кісток: рухоме, нерухо­ме, напіврухоме. Суглоби.

Склад, будова (мікроскопічна) і ріст кісток в товщину.

М'язи, їх будова і функції. Нервова регуляція діяльності м'язів. Рухи в суглобах. Рефлекторна дуга. Робота м'язів. Вплив ритму і навантаження на роботу м'язів. Втома м'язів. Значення фізичних вправ для фізичного формування скелету і м'язів. Попередження викрив­лення хребта і розвиток плоскостопості.

Внутрішнє середовище організму: кров, тканина, рідина, лімфа. Відносна постійність внутріш­нього середовища.

Склад крові: плазма, ферментні елементи. Групи крові. Значення переливання крові. Звертання крові як захисна реакція.

Еритроцити і лейкоцити. їх будова та функції. Недокрів'я. Вчення  Мечникова про захисти власної крові. Боротьба з епідеміями. Імунітет.

Органи кровообігу: серце і судини (артерії, капіляри, вени). Велике та мале коло кровообігу.

Серце, його будова і робота. Автоматімія серця. Поняття про нервову та гуморальну регуляцію діяльності серця.

Рух крові по судинам. Пульс. Кров'яний тиск. Гігієна серцево-судинної системи. Значення дихання. Органи дихання, їх будова та функції. Голосовий апарат. Газообмін в легенях та тканинах. Дихальні рухи. Поняття про життєву ємкість легень. Поняття про нервову і гуморальну регуляцію дихання. Гігієна дихання.

Поживні речовини і харчові продукти. Травлення, ферменти і їх роль в травленні. Будова органів травлення. Травлення в ротовій порожнині. Ковтання.

Робота І. Павлова про вчення діяльності слинних залоз. Травлення в шлунку. Поняття про нервово-гуморальну регуляцію шлункового соковиділення. Робота І. Павлова про вивчення травлення в шлунку.

Печінка. Підшлункова залоза, їх роль в травленні. Зміни поживних речовин в кишечнику. Всмоктування. Гігієна харчування.

Водно-сольовий, білковий, жировий і вуглеводний обмін. Розклад і окиснення органічних речовин в клітинах. Ферменти.

Асиміляція і дисиміляція - дві сторони єдиного процесу обміну речовин. Обмін речовин між організмом і оточуючим середовищем.

Норми харчування. Значення правильного харчування. Вітаміни і їх значення для організму. Органи сечовиділення. Функції нирок. Значення виділення продуктів обміну речовин. Будова і функції шкіри. Роль шкіри в регуляції тепловіддачі. Загартування організму. Гігієна шкіри і одягу.

Значення нервової системи. Будова та функції спинного і відділів головного мозку: довгастого, середнього, проміжного мозочка.

Поняття про вегетативну нервову систему. Великі півкулі головного мозку. Значення кори великих півкуль.

Поняття про аналізатори. Значення органів відчуття. Будова та функції органу зору. Гігієна зору. Будова та функції органу слуху.

Безумовні і умовні рефлекси. Утворення і біологічне значення умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів. Роль І.М. Сєченова, І.П. Павлова в створенні вчення про вищу нервову діяльність, її суть. Значення слова.   Поняття про свідомість і мислення людини, як функцій вищих відділів головного мозку.

Гігієна фізичної та розумової праці. Режим праці та відпочинку. Сон, його значення. Шкідливий вплив куріння і вживання спиртних напоїв на нервову систему. Значення залоз внутрішньої секреції. Поняття про гормони. Роль гормональної регуляції в організмі людини.

Відтворення організмів. Статеві залози і статеві клітини. Запліднення. Розвиток зародку людини. Особливості розвитку дитячого і юнацького організму.

 

Програма вступного іспиту з історії України

 

Вступ

Предмет і завдання курсу історії України. Проблематика й структура курсу. Проблеми періодизації історії України. Історіографія курсу історії України. Концепції історії України. Вплив природно - географічних факторів на розвиток історії України. Формування індустріального суспільства в українських землях. Суперечливі процеси модернізації суспільного та повсякденного життя.

Друга світова війна і Україна. Особливості післявоєнного періоду в Україні. Україна в умовах біполярного світу у 50-х – першій половині 80-х років ХХст. Україна в умовах загальносвітових та європейських інтеграційних процесів і розпаду СРСР (1985-1991). Процеси демократизації українського суспільства за часів перебудови.Відновлення незалежності України. Основні тенденції розвитку держави.

 

Найдавніша історія України

Українські землі в епоху палеоліту, мезоліту. Родові общини і племена. Археологічні та історико-лінгвістинні джерела про етнічну єдність південної групи східнослов'янських племен. Праукраїнський етнос. Розселення первісних людей. Мідний вік та епоха бронзи. Неолітична революція. Пам’ятки трипільської культури. Гіпотези щодо виникнення найдавніших держав на території України. Залізний вік: формування цивілізованого суспільства . Народи Північного Причорномор’я (таври, кіммерійці, скіфи, сармати, готи). Етнокультурні зв’язки скіфів і сарматів із слов’янами. Антична цивілізація Північного Причорномор’я. Східні слов’яни на території України. Розселення східних слов’ян. Війни з Візантією та їх наслідки. Економіка і соціальні відносини східних слов’ян. Передумови утворення держави у східних слов’ян.Археологічні та історико-лінгвістинні джерела про етнічну єдність південної групи східнослов'янських племен. Праукраїнський етнос.

 

Утворення і розвиток держави Київська Русь

Концепції походження держави Київська Русь та її назви. Розширення і зміцнення Київської держави наприкінці IX-X ст. Розквіт Київської Русі наприкінці X- I половині XI ст. Запровадження християнство. Історичне значення християнізації Русі. Політична система. Соціально – економічний розвиток. Зовнішня політика київських князів. Русь і кочівники.Причини і етапи феодальної роздробленості. Занепад Києва. Тимчасова політична стабілізація суспільства: Володимир Мономах, Мстислав Великий. Занепад Київської Русі з другої половини XIстоліття. Посилення удільних князівств. Культура Київської Русі. Проблема формування народностей у Руській державі

 

 

 

Галицько-Волинська держава

Політичний, соціальний та економічний розвиток в XII - першій половині XIV століть. Правління династії галицьких Ростиславичів, Ярослав Осмомисл. Правління династії галицько-волинських Романовичів. Роман Мстиславич. Данило Галицький. Боротьба галицько-волинських князів з монголо-татарами. Занепад Галицько-Волинського князівства. Галицько-Волинське князівство як одна із форм української державності.

 

 

Українські землі під владою Литви та Польщі (XIV - перша половина XVII ст.)

Включення українських земель до складу Литовської держави. Політика великих литовських князів на українських землях. Передумови польсько-литовської інтеграції. Кревська та Городельська унії. Боротьба руських князів проти польсько-литовського зближення. Ліквідація удільних князівств. Люблінська унія та її наслідки для України. Суспільна організація та соціально-економічні відносини. Магдебурзьке право. Литовські статути. Православні братства в Україні. Брестська церковна унія: передумови та наслідки. Посилення національно-релігійного гноблення. Культурно-релігійні рухи кінця XVI – першої половини XVII століть. П.Могила. Роль церкви у збереженні самобутності українського народу.Причини та джерела появи козацтва. Створення Запорізької Січі. Д.Вишневецький. Устрій та військово-політична організація Запорізької Січі. Основні етапи розвитку козацької державності. Реєстрове козацьке військо. Піднесення козацтва в другій половині XVI століття. Повстання під проводом К.Косинського і С.Наливайка, Поразка повстань та тимчасовий занепад Запорізької Січі. Боротьба козацтва з турками і татарами. Гетьман П. Сагайдачний. Хотинська війна Козацькі повстання 1620-1630-х рр. Причини поразки та наслідки повстань.

 

Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Утворення козацької держави

Причини, характер і рушійні сили. Основні концепції періодизації Визвольної війни. Початковий етап війни (1648-1649). Перемоги козацько-селянського війська під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. Битва під Зборовом. Зборівський мир. Відновлення української державності. Формування державних інституцій і активізація зовнішньополітичної діяльності уряду Б.Хмельницького. Молдавські походи Хмельницького. Битва під Берестечком і Білоцерківський мир. Битви під Батогом і Жванцем. Зближення України з Московією. Переяславська Рада. Березневі статті Б.Хмельницького 1654 року. Входження України під протекторат Московії. Завершальний етап Визвольної війни. Воєнні дії 1654-1657 рр. Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького. Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики І.Виговського. Гадяцька унія. Битва під Конотопом. Гетьманування Юрія Хмельницького. Поглиблення руйнівних процесів в Українській державі.Історичне значення Визвольної війни українського народу. Оцінка особи Богдана Хмельницького в науковій літературі.

 

Соціально-економічний та політичний розвиток України в другій половині XVII - XVIIІ ст.

Зовнішньоекономічні зв'язки України в другій половині XVII- на початку XVIII століття. Економічне піднесення в Україні після приєднання Північного Причорномор'я.. Активізація зовнішньої торгівлі. Посилення кризових явищ в соціально-економічному житті України внаслідок закріпачення селянства1783 року.

Політичне життя в Україні в другій половині XVII століття. Спроби об'єднання українських земель. П. Дорошенко, І.Самойлович. Стабілізація політичного життя в Україні в кінці XVIII століття. Гетьман І.Мазепа.. Союз І.Мазепи з Карлом XII. Полтавська битва. Ліквідація Запорізької Січі. Гетьман у вигнанні - П.Орлик. Конституція П. Орлика 1711 року. Обмеження Української автономії в першій половні XVIII ст. Діяльність Малоросійської колегії. Правління гетьманського уряду (1735-1750). Гетьман К.Розумовський. Ліквідація гетьманату Катериною ІІ. Посилення антиукраїнської політики російського царизму. Ліквідація Запорізької Січі 1775 року і скасування козацької автономії.Історичне значення Існування Української Гетьманської держави другої половини ХVIIVIIIстоліття.Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці XVII-XVIІI століттях. Визвольні повстання 1702-1704 рр. С.Палій. Гайдамацькі рухи 1730-1760-х рр. Коліївщина, Рух опришків. О.Довбуш. Занепад та поділи Речі Посполитої. Нове політичне розчленування України Російською та Австрійською імперіями.

 

Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у І половині ХІХ ст.

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі іноземних держав. Криза кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин. Початок промислового перевороту. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.Загострення соціально-економічних протиріч в Україні. Селянські повстання. У.Кармелюк.

Початковий етап національного відродження. Становлення української інтелігенції. Діяльність декабристів в Україні. Вплив польського повстання 1830-1831 років на національне життя в Україні. Кирило-Мефодієвське братство. Т. Шевченко.Участь України в зовнішньополітичних акціях Російської імперії (російсько-турецька війна 1806-1812, приєднання Бесарабії до Росії, війна з наполеонівською Францією 1812 року).Характер політики австрійського уряду щодо українців. Продовження реформ Марії-Терези Йосифом ІІ, їх роль у розвитку національно-культурного життя Галичини та Буковини. Суспільно-політичний рух. "Руська трійця". Буржуазна революція 1848 року. Скасування кріпосного права. Головна Руська Рада.

 

Українські землі у ІІ половині ХІХ століття

Загострення соціально-класових протиріч. Селянські повстання. Скасування кріпосного права в Російській імперії. Буржуазні реформи 60-70 років та їх здійснення в Україні. Шляхи розвитку буржуазних відносин у сільському господарстві. Особливості завершальної фази промислового перевороту. Культурно-просвітницький етап національного руху. Українофіли.

Вхід на сайт
Пошук
ІНФОРМАЦІЯ
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Copyright MyCorp © 2021
Конструктор сайтів - uCoz